Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-09-17 Diarienummer:7035-2017

  Uttalanden i vissa frågor om handläggningen av sena aborter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-16 Diarienummer:2476-2018

  Socialnämnden i Falu kommun får kritik för att inte ha tillfrågat vårdnadshavarna om deras inställning till att nämnden samtalade med barnen under handläggningen av en barnutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-16 Diarienummer:957-2018

  Allvarlig kritik mot ordföranden i Socialnämnden i Karlskoga kommun för att hon fattade ett beslut om omplacering av ett barn som vårdades med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-02 Diarienummer:7286-2018

  Initiativ om användandet av väntceller inom Kriminalvårdens häktesverksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-08-30 Diarienummer:6547-2017

  Initiativärende. Fråga om uppgifter som omfattas av sekretess har utbytts mellan självständiga verksamhetsgrenar inom Statens institutionsstyrelse i strid med bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-08-22 Diarienummer:7032-2018

  Allvarlig kritik mot en tidigare lagman och en rådman samt kritik mot en annan rådman vid Borås tingsrätt för bristfällig och långsam handläggning av ett antal tvistemål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:6434-2018

  Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Årjängs kommun för handläggningen av en ansökan om en placering i förskola

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-07-12 Diarienummer:7417-2017

  Anmälan mot Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun för handläggningen av en ansökan om en placering i förskola

  Läs mer
Sök beslut
 

Oklar tolkning av abortlagen

Handläggningen av sena aborter aktualiserar både juridiska och medicinska frågor som rör våra grundläggande mänskliga rättigheter. JO:s utredning visar att det i dag inte råder enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Riksrevisionens ledningsstruktur

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över betänkandet Riksrevisionens ledningsstruktur

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Transporter av frihetsberövade

ChefsJO Elisabeth Rynning har yttrat sig över utkast till lagrådsremissen Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade.

Aktuell inspektion

Den 23-24 september inspekteras Kriminalvården, anstalten Ystad.

Remissyttrande ikon Fotograf: JO

Socialförsäkringen

JO Thomas Norling har yttrat sig över betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:05).

Logo lediga jobb Fotograf: JO

JO söker medicinska experter

JO väcker åtal

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.

Världskarta Fotograf: JO

Internationella besök

• Den 17 september får JO besök av en delegation från Kina
• Den 20 september får JO besök av en delegation från Frankrike

Bilder på ombudsmännen Fotograf: JO

Justitieombudsmännen

Illustration år 2017/18 Fotograf: JO

Ombudsmännens översikt

Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina ansvarsområden för verksamhetsåret 2017/18.

Logo Twitter Fotograf: JO

JO på Twitter

Hitta de senaste JO-besluten via Twitter. JO twittrar ut länkar till nyligen webbpublicerade JO-beslut och annat aktuellt från myndigheten.

RSS logo Fotograf: JO

RSS-flöden

Använd våra RSS-kanaler för att hålla dig uppdaterad om det senaste från JO.