Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:1852-2018

  Kritik mot en kriminalvårdare inom Kriminalvården, anstalten Johannesberg, för hennes agerande i anstaltens brottsofferslussverksamhet m.m

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-20 Diarienummer:4424-2018

  Kritik mot Kriminalvården, huvudkontoret och anstalten Västervik Norra, för bristfällig handläggning av en förnyad riskbedömning m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-18 Diarienummer:2207-2018

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att bl.a. ha dröjt närmare nio månader med att lämna över ett överklagande till förvaltningsrätten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-17 Diarienummer:7035-2017

  Uttalanden i vissa frågor om handläggningen av sena aborter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-16 Diarienummer:2476-2018

  Socialnämnden i Falu kommun får kritik för att inte ha tillfrågat vårdnadshavarna om deras inställning till att nämnden samtalade med barnen under handläggningen av en barnutredning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-16 Diarienummer:957-2018

  Allvarlig kritik mot ordföranden i Socialnämnden i Karlskoga kommun för att hon fattade ett beslut om omplacering av ett barn som vårdades med stöd av LVU

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-09-02 Diarienummer:7286-2018

  Initiativ om användandet av väntceller inom Kriminalvårdens häktesverksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2019-08-30 Diarienummer:6547-2017

  Initiativärende. Fråga om uppgifter som omfattas av sekretess har utbytts mellan självständiga verksamhetsgrenar inom Statens institutionsstyrelse i strid med bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

  Dölj information

  Sammanfattning

  Vid JO:s inspektion av Statens institutionsstyrelses LVM-hem Hornö i mars 2017 kom det fram att frågor som gällde de intagnas medicinering och hälsa diskuterades vid möten där flera personalkategorier deltog. Med anledning av iakttagelserna beslutade JO att utreda hur rutinen förhåller sig till bestämmelserna om sekretess i 8 kap. 2 § OSL.

  I beslutet uttalar JO att den hälso- och sjukvårdsverksamhet respektive socialtjänstverksamhet som Statens institutionsstyrelse bedriver är två olika verksamhetsgrenar som är självständiga i förhållande till varandra i den mening som avses i OSL. Sekretess gäller därför mellan de olika verksamhetsgrenarna.

  JO konstaterar att det då inte är tillåtet att uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden diskuteras vid exempelvis överlämningsmöten där olika personalkategorier deltar utan att bestämmelserna om sekretess har beaktats. Eftersom det finns visst utrymme för att ha olika uppfattningar om huruvida de aktuella verksamhetsgrenarna är självständiga i förhållande till varandra riktar JO inte någon kritik mot myndigheten för att uppgifter som omfattas av sekretess har utbytts i strid med bestämmelserna i OSL.

  Det är enligt JO i viss mån nödvändigt att information kan lämnas mellan de olika verksamhetsgrenarna för att garantera att vården som ges är trygg och säker för den enskilde. JO väcker därför frågan hos regeringen om en översyn av lagstiftningen i fråga om det för vissa situationer behövs en bestämmelse som bryter sekretessen i berörda avseenden.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  6547-2017.pdf (262kb)
Sök beslut