Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2022-09-26 Diarienummer:4751-2021

  Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Umeå, angående möjligheten till permission under covid-19-pandemin

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-22 Diarienummer:1211-2021

  Uttalanden med anledning av att polisen genomfört en kroppsbesiktning (urinprovstagning) i den misstänktes bostad

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-15 Diarienummer:7811-2021

  Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för handläggningen av ett ärende om lönebidrag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-15 Diarienummer:4911-2021

  Pensionsmyndigheten kritiseras för alltför passiv handläggning i ärenden där beslutsunderlag behöver hämtas in från utlandet samt för långsam handläggning och bristande information i ett ärende om pension med utlandsanknytning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-14 Diarienummer:3622-2021

  Försäkringskassan får allvarlig kritik bl.a. för långsam handläggning i ärenden om assistansersättning och för att vid upprepade tillfällen inte ha skickat handlingar till den enskildes ombud

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-14 Diarienummer:6898-2021

  Kritik mot Integritetsskyddsmyndigheten för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och för brister i serviceskyldigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-12 Diarienummer:9396-2021

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, för att en intagen fick felaktig information om möjligheten att genomgå allergiutredning i anstalten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-09-12 Diarienummer:1406-2021

  Kritik mot Kriminalvården, frivården Sollentuna, för att ha överträtt repressalieförbudet i förhållande till en anställd som använt sin yttrandefrihet på Facebook

  Dölj information

  Sammanfattning

  En anställd vid Kriminalvården blev inkallad till personalsamtal sedan det kommit till myndighetens kännedom att hon gett uttryck för vissa åsikter på Facebook. Vid samtalen informerades hon om att det kunde vara lämpligt att hon låser sin Facebookprofil så att den inte är offentlig. Därefter hölls ytterligare samtal mellan den anställda och en annan arbetsgivarrepresentant. Dessa handlade bl.a. om att Facebookprofilen hade varit offentlig och vilka konsekvenser detta kunde få.

  JO anser att de aktuella samtalen inte kan uppfattas på annat sätt än att Kriminal-vården varit missnöjd med att den anställda hade spridit sina åsikter offentligt på Facebook. Samtalen har innefattat missnöjesyttringar och tillrättavisande uttalanden som syftat till att få henne att begränsa spridningen av sina åsikter. JO:s slutsats är att de åtgärder som Kriminalvården vidtagit till följd av att den anställda använt sin yttrandefrihet har stått i strid med repressalieförbudet. Myndigheten får kritik för det inträffade.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  1406-2021.pdf (206kb)
Sök beslut