Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2023-03-23 Diarienummer:6212-2022

  Uttalanden om en tullkontroll som filmades som en del i Tullverkets medverkan i en tv-produktion

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-23 Diarienummer:7551-2021

  Uttalanden om bl.a. befordran av myndighetspost till intagna och deras kommunikation med advokater

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-22 Diarienummer:3835-2022

  Poliser har utan stöd i lag ingripit mot två journalister som filmade vid ett polishus, vilket medförde att anskaffarfriheten kränktes

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-21 Diarienummer:8524-2022

  Skatteverket kritiseras för att det inte är möjligt att betala en ansökningsavgift med kontanter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-20 Diarienummer:3434-2022

  Kritik mot Försvarsdepartementet som dröjt för länge med att lämna ut en e-postlogg och inte informerat sökanden om att e-postkontot skulle raderas

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:6974-2022

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tidaholm, för att utan lagstöd ha gjort noteringar på frimärkena på intagnas försändelser

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:4039-2021

  En tingsrätt har förbjudit all användning av elektronisk utrustning under en huvudförhandling i ett brottmål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-03-13 Diarienummer:8765-2020

  En tingsrätt har utan grund förbjudit ljudupptagning vid muntliga förberedelser i tvistemål

  Läs mer
Sök beslut