JO – Riksdagens ombudsmän

Aktuellt

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2024-02-22

JO kritiserar polischef för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant riktar kritik mot en lokalpolisområdeschef för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet. Den anställde skrev en debattartikel i Polistidningen och blev sedan kallad till ett medvetandegörande samtal där polischefen bland annat ifrågasatte syftet med artikeln.

Läs mer om JO kritiserar polischef för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet

Senaste publicerade beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för agerandet när JO ville komma i kontakt med en intagen. Även frågor om postgranskning

Se beslut om Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för agerandet när JO ville komma i kontakt med en intagen. Även frågor om postgranskning

Kritik mot en region för bristfällig och långsam handläggning av en begäran om att ta del av en allmän handling. Även uttalanden om vikten av att offentlighetsprincipen får genomslag vid myndigheters val av tekniska lösningar och organisatorisk indelning

Se beslut om Kritik mot en region för bristfällig och långsam handläggning av en begäran om att ta del av en allmän handling. Även uttalanden om vikten av att offentlighetsprincipen får genomslag vid myndigheters val av tekniska lösningar och organisatorisk indelning

Kritik mot Skatteverkets passiva handläggning av ett bouppteckningsärende. Även uttalanden om myndighetens rutiner för delgivning av vitesföreläggande

Se beslut om Kritik mot Skatteverkets passiva handläggning av ett bouppteckningsärende. Även uttalanden om myndighetens rutiner för delgivning av vitesföreläggande
Sök JO-beslut här