JO – Riksdagens ombudsmän

Senaste publicerade beslut

Kritik mot psykiatrin inom två regioner för regelmässiga kontroller genom urinprov och blodprov som villkor för att patienter ska kunna få viss utredning eller behandling

Se beslut om Kritik mot psykiatrin inom två regioner för regelmässiga kontroller genom urinprov och blodprov som villkor för att patienter ska kunna få viss utredning eller behandling

Förvaltningsrätten i Karlstad får kritik, i ett fall allvarlig kritik, för långsam handläggning av två skattemål. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

Se beslut om Förvaltningsrätten i Karlstad får kritik, i ett fall allvarlig kritik, för långsam handläggning av två skattemål. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål
Sök JO-beslut här

Pressmeddelanden och protokoll

Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2023-10-19

Allvarlig JO-kritik mot Södertälje kommun för kontroller av anställda

JO Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Södertälje kommun för att utan stöd i lag kontrollera om kommunanställda gjort sig skyldiga till brott. Enligt JO står kontrollerna i strid mot regeringsformens skydd för den personliga integriteten och Europakonventionens skydd för privatlivet.

Läs mer om Allvarlig JO-kritik mot Södertälje kommun för kontroller av anställda
Kategori Pressmeddelande
Publicerat datum: 2023-10-18

Socialnämnden i Gällivare kommun inspekteras av JO

JO Thomas Norling fortsätter nu inspektionsserien vid fyra mindre kommuners socialtjänster vilka tidigare uppmärksammats med allvarliga brister. Syftet är att granska hur väl socialtjänsterna hanterar de rättssäkerhetsfrågor som finns vid bland annat tvångsvård av unga. Nästa kommun att inspekteras är Gällivare.

Läs mer om Socialnämnden i Gällivare kommun inspekteras av JO