Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-06-23 Diarienummer:2965-2019

  Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Mariestads kommun för att ha placerat en flicka hos hennes morföräldrar och sedan överlåtit ansvaret för henne på dem, trots att det stått klart för nämnden att flickan hade ett vårdbehov m.m.

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-22 Diarienummer:5255-2019

  Fråga om Allmänna reklamationsnämndens behörighet att pröva ett ärende om tandreglering. Även kritik för utformningen av ett samtycke till utlämnande av uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-22 Diarienummer:9136-2019

  Fråga om Allmänna reklamationsnämndens behörighet att pröva tvist rörande advokatverksamhet

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-22 Diarienummer:4649-2019

  En person har utan rättslig grund omhändertagits enligt LOB och en polis har vid ingripandet använt våld i form av OC-sprej som gick utöver vad som är tillåtet enligt 10 § polislagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-22 Diarienummer:6673-2020

  JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-21 Diarienummer:6367-2019

  Socialnämnden i Ovanåkers kommun får kritik för att inom ramen för en utredning om försörjningsstöd ha genomfört ett hembesök i ett hus där den biståndssökande och en kvinna bodde, utan att ha hämtat in kvinnans samtycke till åtgärden

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-18 Diarienummer:1030-2020

  Förnyad kritik mot Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, för långsam och passiv handläggning av mål om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i migrationsmål

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-06-18 Diarienummer:1214-2020

  En undersökning av några a-kassors handläggning av ärenden med inriktning på frågan om handläggningstider och utformningen av beslut

  Läs mer
Sök beslut