Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2023-01-27 Diarienummer:2723-2022

  Uttalanden om Riksarkivets handläggningstider vid utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-26 Diarienummer:8017-2021

  Efter att JO gjort en anmälan till Statens ansvarsnämnd har en rådman tilldelats en varning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-23 Diarienummer:844-2022

  Kritik mot Kriminalvården, häktet Salberga, för att inte ha möjliggjort utomhusvistelse i tillräcklig omfattning

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-20 Diarienummer:7702-2021

  Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall för att patienter inte har möjlighet att tala ostört i telefon

  Dölj information

  Sammanfattning

  Vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har patienter på en avdelning tillgång till en fast telefon, som är placerad så att personalen kan ha uppsikt över att patienter som har inskränkningar i sin rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster inte ska nyttja den. Telefonens placering medför en risk för att andra patienter eller personal kan höra vad den som pratar i telefonen säger. Patienterna har också möjlighet att använda en telefon i ett konferensrum. Vid sådana samtal är någon ur avdelningspersonalen närvarande av säkerhetsskäl.

  ChefsJO har inte någon invändning mot placeringen av den fasta telefonen, så länge de patienter som får använda telefon även har möjlighet att ringa ostört. Någon sådan möjlighet finns emellertid inte. Även om syftet med personalnärvaron i konferensrummet inte är att lyssna på patienternas telefonsamtal blir detta enligt chefsJO en konsekvens av närvaron. Han konstaterar att det inte finns något lagstöd för en sådan åtgärd och kritiserar kliniken för rutinerna. ChefsJO förutsätter att kliniken har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna och att det har lett till att de patienter som har rätt att tala ostört i telefon också kan göra det.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  7702-2021 Webb.pdf (188kb)
 • Beslutsdatum:2023-01-12 Diarienummer:376-2021

  Kriminalvårdens användning av spotthuvor

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2023-01-11 Diarienummer:2902-2022

  Kritik mot Kriminalvården för att en intagen under lång tid förblev placerad i avskildhet till följd av den ansträngda beläggningssituationen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-12-22 Diarienummer:1008-2021

  Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun har hanterat en förfrågan från ett politiskt parti om att hyra en lokal i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2022-12-21 Diarienummer:5665-2021

  Kritik mot Trafiknämnden i Region Stockholm för långsam handläggning av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar

  Läs mer
Sök beslut