Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:2230-2019

  Allvarlig kritik mot Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om omplacering av en tolvårig pojke

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:2782-2018

  Uttalanden i vissa frågor om tvångsanvändning vid psykiatrisk heldygnsvård av underåriga patienter

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-21 Diarienummer:6300-2018

  Kriminalvårdens behandling av en intagen som matvägrat

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-15 Diarienummer:1254-2020

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att inte ha skickat beslut till den enskildes ombud i fyra omprövningsärenden; även fråga om bristande dokumentation

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-09-09 Diarienummer:7165-2020

  Kritik mot Tillväxtverket för långsam handläggning och bristande service i ärenden om stöd vid korttidsarbete. Även uttalanden om borttagna inlägg på myndighetens Facebooksida

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-08-31 Diarienummer:8994-2019

  Försäkringskassan får allvarlig kritik för att under utredningen av ett ärende om sjukpenning ha begärt in uppgifter från en bank utan att ha haft stöd för det

  Dölj information

  Sammanfattning

  Försäkringskassan har vid en kontrollutredning avseende
  sjukpenning begärt in kontouppgifter från en bank med hänvisning till bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 110 kap. 31 och 33 §§
  socialförsäkringsbalken (SFB). Eftersom uppgifterna som Försäkringskassan begärde inte hade betydelse för rätten till bostadsbidrag eller bostadstillägg saknade dock myndigheten befogenhet att begära in dem med stöd av dessa bestämmelser.
  Försäkringskassan kunde i stället ha skickat en förfrågan med stöd av 110 kap. 14 § SFB till banken.

  I beslutet konstaterar JO att Försäkringskassan gett banken intrycket att den var skyldig att lämna ut uppgifterna trots att så inte var fallet. Eftersom det inte framgick av begäran vilket ersättningsslag Försäkringskassans utredning avsåg hade banken inte heller möjlighet att själv bedöma om den var uppgiftsskyldig.

  JO har tidigare kritiserat Försäkringskassan för att ha begärt in utredningsmaterial från banker med hänvisning till 110 kap. 31 och 33 §§ SFB trots att dessa bestämmelser inte varit tillämpliga. JO anser att det är oroande att tillräckliga åtgärder för att förhindra att detta upprepats inte redan har vidtagits. Försäkringskassan får
  allvarlig kritik för det som har kommit fram i ärendet.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  8994-2019.pdf (63kb)
 • Beslutsdatum:2021-08-31 Diarienummer:6681-2020

  Förnyad kritik mot Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av två mål om sjukpenning och ett mål om skyddsjakt. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

  Läs mer
Sök beslut