Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2020-11-23 Diarienummer:1506-2019

  En polis har vid ett förhör utan lagstöd tillfälligt omhändertagit en Ipad från en offentlig försvarare och agerat osakligt och partiskt i samband med att ett beslut om byte av offentlig försvarare överklagades

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-23 Diarienummer:2463-2019

  Kritik mot en vårdare inom Kriminalvården, anstalten Nyköping, för att ha uppmanat en intagen att radera innehåll i en mobiltelefon

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-23 Diarienummer:8635-2019

  Kritik mot Kriminalvården, anstalten Umeå, för brister vid beslut om omhändertagande och förstörande av föremål med stöd av 8 kap. 8 § fängelselagen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-20 Diarienummer:1936-2019

  Allvarlig kritik mot en chefsöverläkare för att sekretessbelagda uppgifter om en patient har lämnats till Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-20 Diarienummer:6629-2018

  Kritik mot en enhetschef inom Region Stockholm för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till en överförmyndarnämnd

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-20 Diarienummer:8077-2018

  Kritik mot Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för avsaknad av rutiner för att hantera händelser där en patient misstänks ha blivit utsatt för brott på vårdinrättningen

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-17 Diarienummer:3103-2018

  Vid en föreläsning på en gymnasieskola har två poliser i strid med Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv lämnat uppgifter om att vissa personer dömts för brott

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2020-11-17 Diarienummer:3562-2019

  Kritik mot en rådman vid Falu tingsrätt för bl.a. hanteringen av skyddade personuppgifter i en tvistemålsdom

  Läs mer
Sök beslut