Senast webbpublicerade beslut

 • Beslutsdatum:2021-05-07 Diarienummer:4133-2020

  Kritik mot Varbergs tingsrätt för att under fem månader inte ha hållit någon omhäktningsförhandling beträffande en 17-åring

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-28 Diarienummer:O 60-2019

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-27 Diarienummer:466-2019

  Kritik mot Skatteverket för hanteringen av underrättelser om felaktig folkbokföring

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-22 Diarienummer:O 19-2019

  Beläggningssituationen inom kriminalvården

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-20 Diarienummer:O 6-2020

  Initiativ angående handräckning av en 13-åring som omhändertagits med stöd av LVU

  Dölj information

  Sammanfattning

  En socialnämnd begärde hjälp (handräckning) av Polismyndigheten med att transportera en 13-årig flicka till ett av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Transporten fördröjdes dels för att Polismyndigheten och socialtjänsten var oense om huruvida företrädare för socialnämnden skulle följa med vid transporten, dels för att det uppstod problem med att boka en flygresa. Först ca 17 timmar efter att
  flickan omhändertagits kunde transporten påbörjas med bil och efter drygt 10 timmars transport var hon framme vid ungdomshemmet.

  Det som kommit fram i utredningen visar enligt JO på behovet av att myndigheter och andra som kan komma att behöva medverka vid en handräckning har väl utarbetade rutiner. Den som begärt handräckning behöver ha en beredskap för att det under hela dygnet kan uppkomma frågor som rör begäran. Vidare bör det finnas en förberedelse för att personal vid behov ska kunna närvara under transporten. JO uttalar att frågan om huruvida personal ska närvara vid transporten ska avgöras utifrån vad som är bäst för den unge.

  Enligt JO bör det även rimligen kunna krävas att det finns en övergripande plan för hur transporten ska gå till och att det finns förutsättningar hos den som begärt handräckning att vid behov boka en resa. Det måste också finnas en förberedelse för att kunna återkalla begäran och genomföra transporten på egen hand, om det skulle visa sig att det inte finns ett behov av polisens särskilda befogenheter. En sådan flexibilitet är nödvändig för att undvika att en ung person i onödan transporteras av polis eller tas in i en arrest.

  Den omhändertagna flickan var under viss tid placerad tillsammans med en polis i en tjänstebil som var parkerad i ett arrestintag. JO uttalar att ett arrestintag som regel är en olämplig miljö för en yngre person att vistas i. Av den anledningen bör utgångspunkten vara att personer under 15 år inte ska tas in i t.ex. förhörsrum eller något annat rum i en arrest i väntan på en transport.

  Ladda ner beslutet i sin helhet (nytt fönster)

  O 6-2020.pdf (234kb)
 • Beslutsdatum:2021-04-15 Diarienummer:1451-2019

  En person har utan föregående kallelse hämtats till förhör i ett ärende om kontaktförbud utan att det fanns grund för det och därefter placerats i ett låst väntrum utan stöd i lag

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-04-06 Diarienummer:3286-2019

  Kritik mot Region Skåne för att ha begärt tillgång till patientjournaler från en privat vårdgivare utan att ta hänsyn till vårdgivarens tystnadsplikt

  Läs mer
 • Beslutsdatum:2021-03-31 Diarienummer:1414-2019

  Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd i Göteborgs stad kritiseras för att dess förvaltning agerade i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen när den krävde att en persons medverkan i ett panelsamtal skulle ställas in

  Läs mer
Sök beslut