Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för handläggningen av ett ärende enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Försäkringskassan Arbetsskadeförsäkring, lagen (1976:380) om Statligt personskadeskydd, lagen (1977:265) om Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut