Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Linköping för långsam handläggning av ett mål enligt namnlagen (1982:670)

Ett mål enligt namnlagen inleddes vid förvaltningsrätten den 4 mars 2013. Målet var färdigberett den 9 april samma år men avgjordes inte förrän den 20 februari 2015, dvs. nästan två år efter det att målet kom in till domstolen. Förvaltningsrätten får allvarlig kritik för den långa handläggningstiden.

Tillbaka till söka beslut