Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för dröjsmål med att fastställa en verkställighetsplan

En intagen var inskriven i anstalten Kumla i över sju månader innan hans verkställighetsplan fastställdes. Anstalten överskred med drygt ett halvår den 30-dagarsfrist som gäller enligt Kriminalvårdens egna föreskrifter.

JO anser att dröjsmålet är helt oacceptabelt och konstaterar att en sådan handläggningstid riskerar att påtagligt försämra möjligheterna till bl.a. återfallsförebyggande arbete och anpassning i samhället i det enskilda fallet. Anstalten får allvarlig kritik för förseningen.

Tillbaka till söka beslut