Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Sörbyn, för att ha förmått en intagen att använda en kateter vid ett urinprov

En anstalt förmådde en intagen att använda kateter vid ett urinprov utan att vare sig han eller andra som var närvarande hade tillräckliga kunskaper. I samband med provtagningen informerades den intagne om att detta var det enda återstående sättet att lämna urinprov på och att en vägran kunde leda till förflyttning till en annan anstalt.

Enligt JO måste frivilligheten under dessa förhållanden anses ha varit illusorisk. Hon bedömer att det är särskilt anmärkningsvärt att kriminalvårdspersonal, även efter att det stod klart att en sjuksköterska inte tänkte medverka, gick vidare och genomförde urinprovtagningen med hjälp av katetern. Anstalten får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut