Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att en dömd person har blivit kvar i häkte närmare ett år i väntan på plats i anstalt. Även kritik för att den intagne inte fått vistas i gemensamhet med andra intagna

En intagen i häktet Sollentuna började att verkställa sitt fängelsestraff men blev trots det inte placerad på en gemensamhetsavdelning. Det fanns inte något beslut om avskildhet som kunde förklara detta. Enligt JO måste uppgifterna i ärendet förstås på så sätt att häktet inte agerat i överensstämmelse med häkteslagen. JO är kritisk till detta.

Den intagne blev därefter förflyttad till häktet Norrköping. Han var placerad där under nästan åtta månader. Inte heller där fick han regelmässigt vistas i gemensamhet. JO noterar att häktet vidtagit flera åtgärder för att underlätta NN:s vistelse och att man försökt både att få honom omplacerad till ett s.k. gemensamhetshäkte och att skynda på processen med hans fortsatta verkställighet. JO anser att förhållandena likväl har varit helt oacceptabla och riktar mot denna bakgrund kritik mot Kriminalvården. Först efter närmare ett år med verkställbart fängelsestraff blev NN placerad i anstalt. Detta har stått i flagrant strid med den absoluta tidsfristen i strafftidslagen, och därför riktar JO allvarlig kritik mot myndigheten.

Tillbaka till söka beslut