Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Nyköping, för att en person varit frihetsberövad utan laga grund

I beslutet riktar chefsJO allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Nyköping, för att en person har varit frihetsberövad utan laga grund.

Tillbaka till söka beslut