Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Miljö- och byggnämnden i Ödeshögs kommun för handläggningen av ett ärende om bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10)

Miljö- och byggnämnden har handlagt ett ärende om bygglov för vindkraftverk på ett sätt som inte kan uppfattas som annat än ren obstruktion. Nämnden får därför allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut