Tillbaka till söka beslut

Anmälan från AA mot ledningen för Fredrika Bremerskolan i Haninge rörande brister i den kommunala demokratin med avseende på politiskt partis möjligheter att lämna information till gymnasieelever inför riksdags- och kommunalval

Tillbaka till söka beslut