Tillbaka till söka beslut

Anmälan från AA mot ledningen för Fredrika Bremerskolan i Haninge rörande brister i den kommunala demokratin med avseende på politiskt partis möjligheter att lämna information till gymnasieelever inför riksdags- och kommunalval

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Allmänna val Barn/ungdom Grundläggande fri- och rättigheter Information Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut