Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot dåvarande Överförmyndaren och Överförmyndarnämnden i Nacka kommun, angående handläggningen av att ärende rörande hävande av spärr på ett bankkonto

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut