Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Helsingborg om bl.a. avsaknaden av fullföljdshänvisning i ett beslut om sjukpenning

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 21 Beslutsmotivering, utformning av beslut Fullföljdshänvisning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut