Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Solna-Sundbyberg, om underlåtenhet att vidarebefordra ett överklagande till länsrätt

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) Diarieföring Långsam handläggning Överklagande
Tillbaka till söka beslut