Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan, länskontoret Halland, för registrering av sekretessmarkering i kassans register för ett barn utan samtycke från vårdnadshavare m.m.

Försäkringskassan Samtycke Sekretess
Tillbaka till söka beslut