Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett ärende om försäkringstillhörighet

Försäkringskassan Avsaknad av lagstöd Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut