Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av dess underlåtenhet att expediera en bilaga till en dom till en part m.m. samt åtgärden att ställa upp förbehåll när bilagan sedermera lämnades ut

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Sekretesslagen (1980:100). Avsaknad av lagstöd Expediering Part Partsinsyn Sekretess
Tillbaka till söka beslut