Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun angående handläggningen av klagomål rörande byggnadsåtgärder på en grannfastighet

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Sekretesslagen (1980:100). Diarieföring Dokumentation Långsam handläggning Tillsyn
Tillbaka till söka beslut