Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Överförmyndaren i Tomelilla kommun om handläggningen av ett ärende om entledigande och förordnande av god man

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Beslutsmotivering, utformning av beslut God man/förvaltare Interimistiskt beslut
Tillbaka till söka beslut