Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland för underlåtenhet att i förväg informera om vad ett förhör i en pågående utredning skulle handla om

En person kallades till förhör och underrättades samtidigt om att han var misstänkt för brott samt tillfrågades om han önskade en försvarare. Han fick dock inte förrän när förhöret inleddes reda på vilket brott misstanken avsåg. Jag anser inte att den förklaring som lämnats till att mannen inte i förväg underrättades om brottet är godtagbar och riktar därför viss kritik mot polisen.

Tillbaka till söka beslut