Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot utbildningsförvaltningen i Höganäs kommun angående stängning av skolbarnsomsorg i anledning av utbildning för personalen

Utbildning ,forskning, studiestöd Skollagen (1985:1100). Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut