Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Valnämnden i Uppsala kommun för att valsedlar inte tillhandahållits på ett likformigt sätt

Valsedlar har placerats i ställ som sett likadana ut och, såvitt framkommit, har stått intill varandra. Utredningen ger inte underlag för slutsatsen att valsedlarna har tillhandahållits på ett sätt som för de röstande framstått som olikformigt. Det finns därför inte någon grund för kritik mot valnämnden.

Tillbaka till söka beslut