Tillbaka till söka beslut

Brott mot tystnadsplikt i ett ärende om upphandling

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretess
Tillbaka till söka beslut