Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en åklagare på grund av dröjsmål med expediering av ett beslut gällande hävande av beslag m.m.

Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB kapitel 27 Beslag Diarieföring Disciplinansvar Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut