Tillbaka till söka beslut

Eftersom det är svårt att utforma ett intyg rörande ett barn på ett sådant sätt att inte personalens neutralitet i en vårdnadskonflikt ifrågasätts bör förskolepersonal vara återhållsam med att avge intyg på den ena vårdnadshavarens begäran

Utbildning ,forskning, studiestöd Föräldrabalken - FB Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Anmälningsskyldighet Barn/ungdom Objektivitet, opartiskhet, saklighet Vårdnad
Tillbaka till söka beslut