Tillbaka till söka beslut

En åklagares ansvar för att en målsägande har informerats under en förundersökning om möjligheterna att begära skadestånd

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Serviceskyldighet Underrättelse
Tillbaka till söka beslut