Tillbaka till söka beslut

En arbetsförmedling har avaktualiserat en sökande som inte besvarat en förfrågan. Fråga om arbetsförmedlingen handlagt ärendet korrekt sedan sökanden gjort gällande att hon inte fått någon förfrågan

Arbetsmarknad Förvaltningslagen (1986:223) Omprövning
Tillbaka till söka beslut