Tillbaka till söka beslut

En kommun beslutade att återkalla s.k. arbetstekniska hjälpmedel som kommunen tidigare hade tillhandahållit; fråga bl.a. om de rättsliga förutsättningarna för beslutet och om utformningen av beslutet

Socialtjänst och LSS Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - HSL paragraf 18 b
Tillbaka till söka beslut