Tillbaka till söka beslut

En kommun har på en faktura för daghemsavgifter angivit att även förälderns sammanboende är betalningsansvarig. – Fråga om betalningsansvar för en sammanboende som inte är underhållsskyldig för barnen

Utbildning ,forskning, studiestöd Avgift
Tillbaka till söka beslut