Tillbaka till söka beslut

En kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband med återförvisning företagna sakprövning

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL
Tillbaka till söka beslut