Tillbaka till söka beslut

En tingsrätts handläggning av frågor om bl.a. upplivningsföreläggande och invändning om yrkeshemligheter i anslutning till ett vittnesförhör i ett tvistemål samt rättens åtgärd att anmäla vittnet till åklagare m.m. för utredning av misstanke om brott

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Sekretesslagen (1980:100). Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut