Tillbaka till söka beslut

Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående handläggningen av vissa ansökningar om godmanskap m.m.

Överförmyndarväsendet Förmynderskapsförordningen (1995:379) Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Allmänna handlingar God man/förvaltare Sekretess
Tillbaka till söka beslut