Tillbaka till söka beslut

“Fallet AA” – en granskning av bl.a. objektivitetsprincipens tillämpning under förundersökning och rättegång samt av Riksåklagarens handläggning av ett ärende gällande resning

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Rättegångsbalken - RB Dokumentation Förundersökning Information Långsam handläggning Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut