Tillbaka till söka beslut

Förnyad kritik mot Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av två mål om sjukpenning och ett mål om skyddsjakt. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i s.k. allmänna mål

I maj 2020 kritiserade JO Förvaltningsrätten i Malmö för långsam handläggning av ett mål om arbetsskadeersättning och ett s.k. tandvårdsmål. JO uttalade att domstolen fram till augusti 2019 hade lagt ned ett avsevärt arbete på att komma till rätta med balanserna på domstolen och att det därför var oroväckande att handläggningstiderna för socialförsäkringsmålen trots det ökade vid den tidpunkten.

I detta beslut från chefsJO får domstolen på nytt kritik för långsam handläggning av tre mål. Ett mål om sjukpenning inleddes vid förvaltningsrätten den 29 november 2018 men avgjordes inte förrän den 27 april 2020, cirka ett år och fem månader efter det att målet kom in till domstolen. Efter att Kammarrätten i Göteborg återförvisat målet till förvaltningsrätten dröjde det ytterligare drygt fem månader innan målet avgjordes. Den sammanlagda handläggningstiden uppgick således till drygt ett år och tio månader. Förvaltningsrätten får kritik för den långsamma handläggningen. Domstolen kritiseras också för långsam handläggning av ett mål om skyddsjakt. I det målet uppgick handläggningstiden till drygt ett år och fem månader. Enligt chefsJO har handläggningstiderna överskridit vad som varit rimligt och acceptabelt.

ChefsJO konstaterar att domstolen har fortsatt med arbetet för att komma till rätta med handläggningstiderna och att situationen i december 2020 förbättrats något. Samtidigt är de handläggningstider som domstolen har redovisat, särskilt när det gäller socialförsäkringsmålen, enligt chefsJO fortfarande för långa och ger anledning till oro. Domstolens prognos är dock att situationen kommer att förbättras ytterligare. Beslutet överlämnas till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Tillbaka till söka beslut