Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan har fortsatt att betala ut sjukpenning till den försäkrade trots att hon meddelat att hon återgått i arbete. Även fråga om kommunicering av ett inkommet läkarintyg

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 16 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Kommunicering
Tillbaka till söka beslut