Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om de rättsliga förutsättningarna för att under en s.k. barnavårdsutredning inhämta uppgifter från barnet utan vårdnadshavarens samtycke

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 2 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 10 Barn/ungdom Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut