Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om genomförandet av ett s.k. oanmält hembesök inom ramen för en utredning om rätt till ekonomiskt bistånd

Socialtjänst och LSS Regeringsformen - RF Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 1 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 1 Bistånd Hembesök Integritet
Tillbaka till söka beslut