Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om i vilken utsträckning en förälder som inte är vårdnadshavare har rätt att få del av information rörande barnets skolgång

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Information Sekretess Vårdnad
Tillbaka till söka beslut