Tillbaka till söka beslut

Fråga bl.a. om skyldighet att inhämta vårdnadshavares samtycke innan psykiatrisk behandling av ett minderårigt barn inleds, särskilt mot bakgrund av att vårdnadshavaren var misstänkt för misshandel av barnet

Hälso- och sjukvård Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Samtycke Underrättelse Vårdnad
Tillbaka till söka beslut