Tillbaka till söka beslut

Fråga om anlitande av privaträttsliga subjekt som utredare inom socialtjänsten

Socialtjänst och LSS Regeringsformen - RF kapitel 11 paragraf 6 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut