Tillbaka till söka beslut

Fråga om brister i utredningen i ett ärende angående upphörande av familjehemsplacering

Socialtjänst och LSS Barn/ungdom Delegation/ ansvarsfördelning Familjehem Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut