Tillbaka till söka beslut

Fråga om den som är intagen i ett särskilt ungdomshem har rätt till daglig utevistelse

Socialtjänst och LSS Barn/ungdom Frihetsberövande Ungdomshem
Tillbaka till söka beslut