Tillbaka till söka beslut

Fråga om dröjsmål med att fatta beslut i ett ärende rörande handikappersättning. Även fråga om rättelse av en underrättelse om beslut

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 7 Långsam handläggning Rättelse
Tillbaka till söka beslut